<< Previous Next >>

Saint Piere


Saint Piere
Photo Information
Copyright: saha saha (berek) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor [C: 680 W: 60 N: 8] (86)
Genre: Places
Medium: Color
Date Taken: 2009-04-23
Categories: Architecture
Exposure: f/4, 1/40 seconds
More Photo Info: [view]
Photo Version: Original Version
Date Submitted: 2009-05-17 10:06
Viewed: 2176
Points: 6
[Note Guidelines] Photographer's Note
..


Arknızı görmek için TIKLAYINIZ. can you see your back CLICK HERE .

you want see the statue closer CLICK HERE , heykeli yakından görmek için TIKLAYINIZ:


Saint Pierre Kilisesi
----------------------------------------
Stauris dağının (Haç dağı) batısında kayalara oyulmuş 13m derinliğinde, 9,5m genişliğinde, ve 7m yüksekliğinde bir mağaradan oluşmaktadır. Antakya'daki ilk Hıristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları bu mağara Hıristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir.
Kilise avlusuİncil'in 'Resullerin İşleri' (11:25-27) bölümünde Barnabas'ın Tarsus'a giderek Pavlos'u Antakya'ya getirdiği, Antakya'da bir yıl birlikte çalışarak Hıristiyanlığı yaydıkları ve bu dine inananlara 'Hıristiyan' adının verilmesinin Antakya'da gerçekleştiği bilinmektedir. Bu bilgilere ek olarak Pavlos'un Galatyalılara yazdığı mektupta (Galatyalılara 3:11-21) Antakya'ya gelen Petrus ile Hıristiyanlığın o günkü durumunu tartıştığını belirtmektedir. Hıristiyan geleneği Petrus'u Antakya Kilisesi'nin kurucusu ve burada oluşan Hıristiyan topluluğun ilk başpapazı olarak kabul etmiştir
Kilisenin erken döneminden günümüze sadece taban mozağinin parçaları ve sunağın sağında, duvar boyamalarının izleri kalmıştır. Dağa açılan tüneli bir zamanlar burada toplanan Hıristiyanların baskınlar sırasında kaçmak için kullandıkları sanılmaktadır. Kayalardan sızarak yalakta toplanan su vaftiz için kullanılmıştır. Son yıllara kadar ziyaretçilerin şifalı kabul ederek içtikleri, hastalara götürdükleri bu su sızıntısı depremler nedeniyle azalmıştır.
Kilisenin ortasındaki taş sunağın üstünde eskiden 21 Şubat tarihinde Antakya'da kutlanan Saint Pierre Kürsüsü Bayramı için yerleştirilen taştan bir kürsü vardır. Sunağın üzerindeki mermer Saint Pierre heykeli 1932 yılında yerleştirilmiştir. 1098 yılında Antakya'yı ele geçiren haçlılar kiliseyi birkaç metre daha uzatıp iki kemerle ön cepheye bağlamışlardır. Bu cephe 1863 yılında, Papa IX. Pius'un isteğiyle restore işlerine girişen Kapuçin rahipleri tarafından yeniden yapılmıştır. Restorasyona III. Napolyon da katkıda bulunmuştur. Kilise girişinin solunda duran kalıntılar bir zamanlar ön cephenin önünde bulunan revaktan geriye kalmıştır.
Bahçenin birkaç yüzyıl mezarlık olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kilisenin iç kısmında da özellikle sunağın çevresinde de mezarlar bulunmuştur. Günümüzde bir müze olan kilisede Valiliğin izniyle Müze Müdürlüğü denetiminde ayin yapılabilmektedir.

The Church of St Peter (St Peter's Cave Church, Cave-Church of St Peter)
-------------------------------------------------
near Antioch (Antakya), Turkey, is composed of a cave carved into the mountainside on Mount Starius with a depth of 13 m, a width of 9,5 m and a height of 7m. This cave, which has been used by the first Christians in Antakya region, is considered to be one of Chistianity's oldest churches.

The founding of the church in Antioch can be traced from the Bible's Acts of the Apostles (11:25-27) where it is related that Barnabas travels to Tarsus to bring Paul the Apostle there. They worked for one year with the nascent Christian community, and there the converts were called "Christians" for the first time. The Christian heritage considers Peter as the first Apostle founder of the church of Antioch, and the first priest of the Christian population that was established there; the Church of St. Peter is the spot where he first preached the Gospel in Antioch.

Only some pieces of ground mossaics, and traces of frescos on the right side of the alter have been preserved to date from the early period of the church. It is thought that the tunnel inside that opens to the mountain side, served the Christians to evacuate the church in case of sudden raids and attacks. Water that seeps from rocks to be gathered inside the drinking trough has been used for baptisms. The collection of water, which visitors drank and collected to bring to those who were ill, in the belief that it was healing and curative, has lessened as a result of recent earthquakes.

On top of the stone altar located in the middle of the church, is a stonework platform that was placed in memory of the Saint Peter's Platform Holiday which was celebrated every 21st of February in Antakya. The marble Saint Peter statue on top of the altar was placed there in 1932. Crusaders who captured Antakya in 1098 lengthened the church by a few meters and connected it with two arches to the facade. This facade has been rebuilt in 1863, by the Capuchin Friars who were doing restorative works on the orders of Pope Pius IX. Napoleon III has also contributed to the restoration. The remains on the left hand side of the church entrance belong to colonnades that used to stand in front of the church facade.

more information for Saint Pierre click here .

salomaoquaresma, jjanczyk has marked this note useful
Only registered TrekLens members may rate photo notes.
Add Critique [Critiquing Guidelines] 
Only registered TrekLens members may write critiques.
Discussions
None
You must be logged in to start a discussion.

Critiques [Translate]

  • Great 
  • nicou Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 2777 W: 0 N: 5194] (50772)
  • [2009-05-17 10:14]

Hello,

très belle image, un mystérieuse, avec de jeus d'ombres et lumières, mangigique compo.

bravo et amitié

Nicou

  • Great 
  • djw Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 55 W: 0 N: 63] (987)
  • [2009-05-17 10:46]

Hello Burak, really nice use of low light, lovely shapes and textures. Thanks, Dave

Hi Burak:
fantastic capture of ligth.
well done
congratulations

regards
salomao

  •      
  • jjanczyk Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 296 W: 0 N: 781] (4082)
  • [2009-05-22 11:02]

Hello,
Nice shot. I like so much the mistic atmosphere that emanates from that photo.
Excellent note.
All the best,

Calibration Check
0123456789ABCDEF